Anasayfa » Arduino iPS – TFT RGB Renkli Ekran – 240×240 – 1,4″ inc Ekran – Arduino Dersleri – 69 –

Arduino iPS – TFT RGB Renkli Ekran – 240×240 – 1,4″ inc Ekran – Arduino Dersleri – 69 –

ips_ekran_69

Arduino iPS – TFT RGB Renkli Ekran – 240×240 – 1,4″ inc Ekran kullanımı hakkında bilgilere yer vereceğiz.

iPS; 1980’li yılların sonunda “kıvrımlı nematik alan efektli” matris LCD’lerin ana sınırlamalarını çözmek üzere tasarlanan IPS, aslında LCD sıvı kristal ekranlar için tasarlanan bir ekran teknolojisidir. IPS ekran telefonlarda da tercih edilen bir teknolojidir. Bu sistem sayesinde telefon yalnızca dik konumdayken değil yan ve yatay şekilde tutulduğunda da renkler doğru şekilde görülmeye devam eder. Böylece telefonla oyun oynarken veya video izlerken de net görüntüye erişmek mümkün olur.

Arduino ile birlikte IPS ekran kullanarak diğer ekran türü olan OLED ve TFT ekranlara göre daha kaliteli görselleri elde edebilirsiniz. Yüksek çözünürlükleri sayesinde bir çok projede kullanılmaktadırlar.

240240-renkli-hd-lcd-ekran-st7789-surucu-modulu-tft-lcd-display

Bu ekranların farklı çözünürlükte olanları mevcut.

128×128

128×64

240×128

240×240 ölçülerinde 1.3 inc, 1.4 inc ve 1.8 inc ölçülerine sahiptirler. Kullanacağınız projenize uygun olan çözünürlükte ve ebatta ekran tercih edebilirsiniz.

Arduino menü, hava istasyonu, 3d yazıcı bilgi ekranı, şarj istasyonu vb. birçok projede bu ekran kullanılabilmektedir.

Arduino UNO r3 ile 240×240 ekranın kullanımı ve bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. 1.44 inc büyüklüğündeki bu ekran SPI haberleşme ile çalışmaktadır. Bağlantılarınızı SPI haberleşmeye göre yapmalısınız.

128rgb128tft_sema

 

KÜTÜPHANELERi İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 

//Görsel İşitsel Teknoloji Kanalı 
//wwww.teknikerler.com 
//Kerim Arı Youtube kanalı TFT EKRAN Kodları - kullanımı örnek Kodları

/* Demo for XTronical 7735 driver library for generic 128x128 pixel
  TFT displays, based on the one from ADAFruit, their original
  header comments are below.
 */

/***************************************************
 This is a library for the genric 1.8" SPI display.

This library works with the Adafruit 1.8" TFT Breakout w/SD card
 ----> http://www.adafruit.com/products/358
The 1.8" TFT shield
 ----> https://www.adafruit.com/product/802
The 1.44" TFT breakout
 ----> https://www.adafruit.com/product/2088
as well as Adafruit raw 1.8" TFT display
 ----> http://www.adafruit.com/products/618

 Check out the links above for our tutorials and wiring diagrams
 These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to
 interface (RST is optional)
 Adafruit invests time and resources providing this open source code,
 please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
 products from Adafruit!

 Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
 MIT license, all text above must be included in any redistribution
 ****************************************************/
#include <Adafruit_GFX.h>  // Core graphics library
#include <XTronical_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>

// set up pins we are going to use to talk to the screen
#define TFT_SCLK 13     // SPI clock
#define TFT_MOSI 11     // SPI Data
#define TFT_CS  10     // Display enable (Chip select), if not enabled will not talk on SPI bus
#define TFT_RST  9     // Display reset pin, you can also connect this to the Arduino reset
              // in which case, set this #define pin to -1!
#define TFT_DC   8    // register select (stands for Data Control perhaps!)

// initialise the routine to talk to this display with these pin connections (as we've missed off
// TFT_SCLK and TFT_MOSI the routine presumes we are using hardware SPI and internally uses 13 and 11
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); 

float p = 3.1415926;

void setup(void) {
 tft.init();  // initialize a ST7735S chip,
}

void loop() { 
 for(uint16_t rotation=0; rotation<4;rotation++)
  Demo(rotation);


}

void Demo(uint16_t rotation)
{

 tft.setRotation(rotation);
 uint16_t time = millis();
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 time = millis() - time;

 Serial.println(time, DEC);
 delay(500);

 // large block of text
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 
 testdrawtext("This is a test of some very log text that I written for the sole purpose of checking if the display displays very long text correctly.", ST7735_WHITE);
 delay(1000);

 // tft print function!
 tftPrintTest();
 delay(4000);

 // a single pixel
 tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_GREEN);
 delay(500);

 // line draw test
 testlines(ST7735_YELLOW);
 delay(500);

 // optimized lines
 testfastlines(ST7735_RED, ST7735_BLUE);
 delay(500);

 testdrawrects(ST7735_GREEN);
 delay(500);

 testfillrects(ST7735_YELLOW, ST7735_MAGENTA);
 delay(500);

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 testfillcircles(10, ST7735_BLUE);
 testdrawcircles(10, ST7735_WHITE);
 delay(500);

 testroundrects();
 delay(500);

 testtriangles();
 delay(1000);
 for(int i=2;i>0;i--)
 {
  tft.invertDisplay(true);
  delay(500);
  tft.invertDisplay(false);
  delay(500);
 }
}

void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=5) {
  tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1);
 }
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=5) {
  tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2);
 }
}
void testlines(uint16_t color) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color);
 }

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color);
 }

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color);
 }

 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color);
 }
 for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
  tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color);
 }
}

void testdrawtext(char *text, uint16_t color) {
 tft.setCursor(0,0);
 tft.setTextColor(color);
 tft.setTextWrap(true);
 tft.print(text);
}

void testdrawrects(uint16_t color) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
  tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color);
 }
}

void tftPrintTest() {
 tft.setTextWrap(false);
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 tft.setCursor(0, 30);
 tft.setTextColor(ST7735_RED);
 tft.setTextSize(1);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
 tft.setTextSize(2);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
 tft.setTextSize(3);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextColor(ST7735_BLUE);
 tft.setTextSize(4);
 tft.print(1234.567);
 delay(1500);
 tft.setCursor(0, 0);
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
 tft.setTextSize(0);
 tft.println("Hello World!");
 tft.setTextSize(1);
 tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
 tft.print(p, 6);
 tft.println(" Want pi?");
 tft.println(" ");
 tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX!
 tft.println(" Print HEX!");
 tft.println(" ");
 tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
 tft.println("Sketch has been");
 tft.println("running for: ");
 tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA);
 tft.print(millis() / 1000);
 tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
 tft.print(" seconds.");
}

void mediabuttons() {
 // play
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
 tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_RED);
 delay(500);
 // pause
 tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
 tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
 tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
 delay(500);
 // play color
 tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_BLUE);
 delay(50);
 // pause color
 tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
 tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
 // play color
 tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_GREEN);
}
void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 for (int16_t x=tft.width()-1; x > 6; x-=6) {
  tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1);
  tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2);
 }
}
void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
 for (int16_t x=radius; x < tft.width(); x+=radius*2) {
  for (int16_t y=radius; y < tft.height(); y+=radius*2) {
   tft.fillCircle(x, y, radius, color);
  }
 }
}

void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
 for (int16_t x=0; x < tft.width()+radius; x+=radius*2) {
  for (int16_t y=0; y < tft.height()+radius; y+=radius*2) {
   tft.drawCircle(x, y, radius, color);
  }
 }
}

void testtriangles() {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 int color = 0xF800;
 int t;
 int w = tft.width()/2;
 int x = tft.height()-1;
 int y = 0;
 int z = tft.width();
 for(t = 0 ; t <= 15; t++) {
  tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
  x-=4;
  y+=4;
  z-=4;
  color+=100;
 }
}

void testroundrects() {
 tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
 int color = 100;
 int i;
 int t;
 for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) {
  int x = 0;
  int y = 0;
  int w = tft.width()-2;
  int h = tft.height()-2;
  for(i = 0 ; i <= 16; i+=1) {
   tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color);
   x+=2;
   y+=3;
   w-=4;
   h-=6;
   color+=1100;
  }
  color+=100;
 }
}


 

 

ViDEOYU iZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir