Arduino Dört işlem – Temel Matematiksel işlemler – Arduino max, min, map, constrain – Ders 15 –

Arduino ile dört işlem nasıl yapılır, Arduino temel matematik işlemlerini yapabilir mi?
Arduino ile toplama, çıkarma, bölme ve çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapmak mümkün.
Bunun yanında min, max, map, constrain gibi kodlar ile mantıksal sınırlamalar ve sayı dönüşümlerini yapmak ta mümkündür. Sensörlerden gelen bilgiyi matematiksel olarak işledikten sonra tekrar kullanmak mümkündür.
Arduino ile dört işlem işlemi,

int sonuc=a+b  //ifadesiyle toplama işlemi yapmak mümkünüdür. Tam sayılar bu şekilde toplanabilir. 
doble sonuc=a+b //ifadesiyle ondalıklı sayıları toplamak mümkündür. 

int sonuc=a-b  //ifadesiyle çıkarma işlemi yapmak mümkünüdür. Tam sayılar bu şekilde çıkarılır. 
doble sonuc=a-b //ifadesiyle ondalıklı sayıları çıkarmak mümkündür. 

int sonuc=a*b  //ifadesiyle çarpma işlemi yapmak mümkünüdür. Tam sayılar bu şekilde çarpılabilir. 
doble sonuc=a*b //ifadesiyle ondalıklı sayıları çarpmak mümkündür. 

doble sonuc=a/b //ifadesiyle ondalıklı ve tam sayıları bölmek mümkündür.

Arduino ile mutlak değer, bölme işleminden kalan değer, sayıları sınırlama, dönüştürme gibi işlemler yapabilmekteyiz. Örneğin 0 ila 1024 arasındaki sayıları 0-255 arasına dönüştürebiliriz yada sensörden gelen bir değeri maksimum ve minimum değerlerde sınırlayabiliriz.

int sonuc=15%6;  //15 in 6 ya bölümünden kalan sonucu verir
int sonuc=abs(a); // a nın mutlak değeri alınır
int sonuc=sq(a);  //a nın karesi alınır
int sonuc=sqrt(a); //a nın karekökü alınır
int sonuc=min(sonuc,20); // sonuc  değeri 20 nin üstüne çıkarsa 20 ye sabitler
int sonuc=max(sonuc,20); // sonuc  değeri 20 nin altına düşerse 20 ye tamamlar
int sonuc=constrain(sonuc,20,50); //sonuc değeri 20 ile 50 arasına dönüştürülür

Aduino ile temel matematiksel işlemler ve sayı dönüşümlerinin örneklendirdiğim videomu izleyebilir, detayları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Videoyu İzlemek İçin Tıklayınız