Anasayfa » Arduino analog ısı sensörü LM35 ve Dijital ısı sensörü Ds18b20 kullanımı – Arduino Proje -Ders 36-

Arduino analog ısı sensörü LM35 ve Dijital ısı sensörü Ds18b20 kullanımı – Arduino Proje -Ders 36-

arduino kursu

Arduino ile birlikte kullanılan stabil sıcaklık değerleri ölçebilen LM35 ve D18b20 sıcaklık sensörleri bulunmaktadır.

lm35 data

LM35; Analog ısı sensörü olarak çalışmaktadır. LM35 kılıf yapısı olarak transistörlere benzemektedir. TO92 diye geçen kılıf yapısında üretilmişlerdir. LM35 arduinoya analog inputtan bağlanmaktadır. Analog olarak alınan veriler formüller sayesinde Santigrat, fahrenayt ve Kelvin ısı birimlerine dönüştürülerek değerleri okunabilmektedir.

LM35 teknik özelliklerine baktığımızda; -55 ile 150 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları ölçebilmektedir. 4-30Volt ile besleme ile çalışabilmektedir. Oda sıcaklığında 0,5 derecelik sapmalar görülebilmektedir.

lm35_şema
lm35_şema
//Görsel İşitsel Teknoloji Kanalı
//wwww.teknikerler.com
//Kerim Arı Youtube kanalı LM35 - kullanımı örnek Kodları

int lm35 = A0;
int lm35deger;
float isi_voltaj = 0;
float sicaklik = 0;

void setup() {
Serial.begin(9600);

}

void loop() {
 
 lm35deger = analogRead(lm35);
 Serial.print("lm35degeri :");
 Serial.print(lm35deger);
 Serial.print( "\t" );
 
 isi_voltaj = (lm35deger / 1023.0)*5000;
 sicaklik = isi_voltaj / 10.0;

 Serial.print("Sıcaklık :");
 Serial.println(sicaklik);
 

 delay(1000);


}

18b20Ds18b20 dijital ısı sensörü olarak çalışmaktadır. Ds18b20 kılıf yapısı olarak transistörlere benzemektedir. TO92 diye geçen kılıf yapısında üretilmişlerdir. Ds18b20 arduinoya dijital inputtan bağlanmaktadır. Dijital olarak alınan veriler kütüphaneler sayesinde Santigrat, fahrenayt ve Kelvin ısı birimlerine dönüştürülerek değerleri okunabilmektedir.

Ds18b20 teknik özelliklerine baktığımızda; -55 ile 125 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları ölçebilmektedir. 3-5,5Volt ile besleme ile çalışabilmektedir. -10 ile 85 santigrat derecede +-0,5 derecelik sapmalar görülebilmektedir.

d18b20 şema
d18b20 şema
//Görsel İşitsel Teknoloji Kanalı
//wwww.teknikerler.com
//Kerim Arı Youtube kanalı D18b20 - kullanımı örnek Kodları#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
 
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
 
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices 
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
 
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
 
void setup(void)
{
 // start serial port
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");

 // Start up the library
 sensors.begin();
}
 
 
void loop(void)
{
 // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
 // request to all devices on the bus
 Serial.print(" Requesting temperatures...");
 sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
 Serial.println("DONE");

 Serial.print("Temperature is: ");
 Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"? 
  // You can have more than one IC on the same bus. 
  // 0 refers to the first IC on the wire
  delay(1000);
}
OneWire_Kütüphanesi_İndir D18b20_Kütüphanesi_İndir

. ViDEOYU iZLEMEK iÇiN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir