Değişkenler, int, long, char, byte, float, double, boolean kullanımı – Ders 13-

Arduino içerisinde kullanlan değişkenler, int, long, char, byte,float, double ve boolean olarak kullanılmaktadır.

Değişken kullanımına ihtiyaç duyma nedenimiz saklayacağımız verilerin nerede, nasıl ve nezaman kullanacağımıza bağlı olarak oluşturulur.

Değişken tanımlamamızdaki sebep algoritma içerisinde kullanacağımız değerleri istediğimiz yerde istediğimiz şekilde kullanabilmek için gereklidir.
arduino veri tipleriArduino içinde kullanabileceğimiz değişkenler ve özellikleri;

int: intecir ile tanımlama yapınca -32768 ile 32767 arasındaki tamsayılar saklanır ve 2 byte alanı kullanır.
unsigned int: 0 ile 65535 arasındaki pozitif tam sayılar ve 2 byte alanı kullanır.
long: -2147483648 ile 2147483647 arasındaki tam sayılar ve 4 byte alanı kullanır.
unsigned long: 0 ile 4294967295 arasındaki pozitif tam sayılar ve 4 byte alanı kullanır.
char: tek bir karekter saklar ve 1 byte alnı kullanır.
byte: 0 ile 255 arasındaki sayıları saklar ve 1 byte alanı kullanır.
float: -3.4028235e+38 ile 3.4028235e+38 arasındaki ondalık sayıları saklar ve 4 byte alanı kullanır.
double : -3.4028235e+38 ile 3.4028235e+38 arasındaki ondalık sayıları saklar ve 4 byte alanı kullanır.
boolean: true(1) ile false(0) sadece 1 ve 0 değeri taşır ve 1 byte alanı kullanır.

yukarıda zikredilen değişken türlerini arduino içerisinde ihtiyacımız olan veri tipine göre tanımlama yapabiliriz.

Bu veri tiplerinin kullanımı ve örneklerine video içerisinde detaylı olarak örneklerle inceleyebilir ve kullanımlarını görebilirsiniz.

Videoyu İzlemek İçin Tıklayınız